Reserves Pizzería Roma

L’informem que Pizzería Roma únicament accepta reserves per a l’espai interior del restaurant. No acceptem reserves en terrassa.